GRAFIT-polimorficzna odmiana węgla o barwie czarnej lub stalowoszarej. 
            Bardzo miękki, tłusty w dotyku o metalicznym połysku.
           
 Właściwości grafitu: odporny chemicznie, charakteryzuje się wysokim przewodnictwem cieplnym
            i elektrycznym, dużą odpornością termiczną, ma doskonałe właściwości smarne, antystatyczny


Zastosowanie: ze względu na swoje właściwości, grafit ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach
            przemysłu. Stosowany w przemysle odlewniczym i metalurgicznym: tygle, elektrody, materiały
            oraz cegły ogniotrwałe, produkcja okładzin ciernych i hamulcowych, powłok antystatycznych,
            materiałów izolujących i uszczelniających. Ma również szerokie zastosowanie w produkcji:
            smarów, farb, powłok antykorozyjnych, baterii, w przemyśle gumowym, produkcji ołówków,tuszu.   
            Z powodzeniem stosowany w zastępstwie azbestu. W przemyśle zbrojeniowym spełniający
            rolę bezdymnego spalania prochu, w reaktorach jądrowych jako moderator. Ma zastosowanie        
            w medycynie, oraz wielu innych dziedzinach przemysłu.