Certyfikat ISO 9001 : 2008 w języku niemiekim
Certyfikat ISO 9001 : 2008 w języku angielskim
Potwierdzenie z firmy Grafitbergbau Kaisersberg
o sprzedaży ich produktów w języku niemieckim
Potwierdzenie z firmy Grafitbergbau Kaisersberg 
o sprzedaży ich prooduktów w języku polskim